او پنجمین مرد ماه بود ، اما معروف ترین پرواز او نبوددو سفر آلن شپارد ، با فاصله یک دهه ، هیجان انگیزترین دوران تاریخ فضا را پوشش می دهد.


منبع: khabar-top.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*