[ad_1]

با یک مریخ نورد سوار شوید ، روی سطح مریخ راه بروید و یک زمین شناس روبات را بازی کنید ، همه در واقعیت افزوده

[ad_2]

منبع: khabar-top.ir