بهترین لحظات یک پاندای غول پیکر در ژانویه – در ویدئو صداهای اسمیتسونیان باغ وحش ملی