ربات هایی که راه را برای آپولو هموار کردندسپس ، مانند اکنون ، ماشین ها بر انسان ها مقدم بودند


منبع: khabar-top.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*