[ad_1]

Bloodhound LSR که بیشتر از یک ماشین جنگنده است ، هنگام رانندگی در بزرگراه به منطقه خطر باید به 800 مایل در ساعت برسد

[ad_2]

منبع: khabar-top.ir