موزه ای که از آسمان سقوط کردبومی اوهایو داستان اولین هواپیمای هوایی مستحکم نیروی دریایی را نگه می دارد


منبع: khabar-top.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*