نیروی فضایی ایالات متحده در حال تبدیل شدن به یک واحد استجدیدترین شاخه ارتش ایالات متحده چادر خود را در یک میدان جنگ عظیم برپا کرده است


منبع: khabar-top.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*