[ad_1]

جدیدترین شاخه ارتش ایالات متحده چادر خود را در یک میدان جنگ عظیم برپا کرده است

[ad_2]

منبع: khabar-top.ir