چرا بعضی از فرودگاه ها زنبوردار استخدام می کنندکندوی عسل مناطق سبز را در جایی ایجاد می کند که حداقل انتظار آن را دارید


منبع: khabar-top.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*