چگونه مایکروسافت شبیه ساز پرواز خود را بسیار واقعی جلوه داده استبا آخرین نسخه از نرم افزار محبوب ، بازیکنان می توانند خیابان های شهر را تشخیص دهند و تغییرات باد را احساس کنند


منبع: khabar-top.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*