همه افراد می توانند از کسب و کار خود استفاده خوب ببرند و یک کسب و کار موفق بسازند. شاید تعجب کنید که بگویم  همه کسب و کار ها ظرفیت پول سازی دارند.

متاسفانه برخی فکر می کنند که فقط برخی از شغل های برای کسب در آمد مناسب هستند به خاطر همین همیشه به دنبال شغل هایی می روند که تعدادی از افراد از آن طریق ثروتمند شدند.

تجربه نشان می دهد که  همه کسب و کار ها در ایران و جهان این ظرفیت را دارند تا افراد بتوانند با توانایی خود و استفاده از آن موقعیت به پول و ثروت خوبی دست یابند.

اگر طلافروشی و جواهر فروشی شغل مناسبی است و شما می توانید با فعالیت در این کسب و کار سرمایه شوید دستفروشی و دوره گردی هم می تواند شما را به ثروت برساند. شواهد زیادی در جهان وجود دارد که افراد با جمع کردن آشغال و آهن قراضه به سود و سرمایه خوبی دست یافتند.

اگر امروز شما از نتیجه کار ناراضی هستید و نتوانستید تاکنون آن چنان که باید و شاید در شغل خود موفق شوید لطفا با عجله شغل تان را عوض نکنید. زیرا با عوض کردن شغل چیزی عوض نمی شود. برخی بر این باورند که مثلا می توانند در رسته آهن فروشی یا فرش فروشی موفقیت کسب کنند اما وقتی وارد این حرفه می شوند در می یایبد که  تصور اشتباهی از موفقیت داشتند.

موفقیت در کسب و کار به عوامل مختلفی بستگی دارد ولی به نوع شغل مربوط نیست. شما اگر در یک روستا دورافتاده باشید اما علاقه و تونایی لازم را برای کار کردن داشته باشید در کارتان موفق می شوید و می توانید به ثروت برسید. خیلی از افراد با ایده های پولساز کشاورزی یا دامداری یا باغداری به ثروت رسیدند و بر عکس بسیاری از افراد هم  سالهای سال در این زمینه کار کردند اما چیزی نصیب آنها نشد برای این که یا به کار علاقه نداشتند و یا توانایی لازم را برای انجام آن کار نداشتند وگرنه امکان ندارد کسی  در کاری که علاقه و توانایی دارد نتواند بازار خوبی برایش پیدا کند و به موفقیت مالی برسد.

آیا هیچ کس فکر می کرد که یک روز کسی بتواند برای مردم لطیفه بگوید و پول در بیاورد؟ آیا هیچ کس فکر می کرد که یک روز افرادی در خانه بنشینند و با لپ تاپ پول در بیاورند؟ آیا کسی فکر می کرد که روزی یک نفر روی صورت دیگران نقاشی کند و پول در بیاورد؟ آیا  کسی فکر می کرد که با یاد دادن انشا به بچه ها پول در بیاورد ؟ اما امروز خیلی از افراد با همین کارهای ساده پول های خوبی در می آورند.

آن چه که موجب موفقیت مالی شما می شود بیشتر از ایده های پولساز باور شما به موفقیت است. وقتی به کار خود عشق و علاقه داشته باشید وقتی توانایی لازم را برای انجام کار داشته باشید وقتی بازار تقاضا را به درستی رصد کنید امکان ندارد شما نتوانید در کار خود موفق باشید.

علت  عدم موفقیت افراد در کسب و کار  در وهله اول به این سه مساله بر می گردد. عشق و علاق به کار ، ُتوانایی در انجام کار و بازار تقاضا. البته نکته سوم با بودن دو نکته اول قابل حل شدن است یعنی اگر عشق و کار و توانایی باشد می توان به شیوه های مختلف بازار مناسب پیدا کرد.

بنابراین اگر در کسب و کار خود موفق نشدید و هنوز نتوانستید به آرزوهای مالی خود برسید سریع کسب و کار خود را عوض نکنید. اول با خودتان خلوت کنید و ببینید که آیا براستی کارتان را دوست دارید. آیا دوست دارید برای کار خود انرژی و وقت زیادی بگذارید. آیا حاضرید برای کاری که می کنید مثلا ده شب، دو ساعت بخوابید؟ آیا برای کاری که انجام می دهید مسافت های طولانی را طی کنید؟ آیا مایلید که برای رسیدن به موفقیت در کارتان از خودتان هزینه کنید؟ اگر پاسخ مثبت است یعنی شما کارتان را دوست دارید. محمد علی کلی هر روز کله سحر برای تمرین از خواب بیدار می شد او دوست داشت مثل خیلی ها بخوابد اما کارش را دوست داشت و صبح ها با شوق برای رسیدن به هدف تلاش می کرد.

کسی که کارش را دوست داشته باشد همه سختی ها را به جان می خرد و حتی متوجه آن سختی نمی شود. ما که از بیرون او را نگاه می کنیم تصور می کنیم که کار سختی است. ادیسون از این که ساعتها در آزمایشگاه مشغول کار بود لذت می برد اما کسانی که از بیرون او را نگاه می کردند تصور می کردند که او رنج می کشد. دوستی تعریف می کرد که من در دوران دبیرستان و دانشگاه سخت کتاب می خواندم و گاه هفته ها از منزل خارج نمی شدم. مادرم هر بار به من می گفت پسرم خسته شدی بلند شود برو بیرون هوایی عوض کن. او می گفت مادرم فکر می کرد من با خواندن خسته می شوم اما من لذت می بردم. بنابراین اگر عاشق کارتان هستید لطفا شغلتان را عوض نکنید.

دوم این که آیا در کاری که می کنید توانایی و مهارت لازم را دارید چون صرف عاشقی برا ی موفقیت در کسب و کار کفایت نمی کند باید توانمند باشید و چم و خم کار را بلد باشید. وقتی به کارتان علاقه داشته باشید قطعا راه های بلد شدن را نیز یاد می گیرد .اگر در کاری مهارت دارید همان کار را ادامه دهید و هی مدام نگویید پسر فلانی چون فلان کار را می کند موفق و پولدار شد . سوم اینکه برای بازار تقاضا هم فکری بکنید. چون کار باید بفروشد. توانایی و علاقه شما باعث می شود کار تولید  شود اما باید حواس شما به بازار هم باشد تا تقاضاهای خوبی برای او فراهم کنید.

اگر این سه فاکتور  را رعایت کنید در هر کسب و کاری که هستید می توانید موفق  شوید  و به پول و ثروت برسید.