استقامت تلاش پیچیده ای را برای آوردن صخره های مریخ به زمین آغاز می کند علوم پایه


SMITHSONIANMAG.COM |
22 فوریه 2021 ، ساعت 8 صبح

Perseverance Rover در آستانه تهیه مجموعه ای بی نظیر از سنگ است. در 18 فوریه ، مریخ نورد در دهانه ی یزرو در مریخ فرود آمد تا نمونه های سنگی را جمع آوری کند و در جستجوی نشانه هایی از حیات میکروبی باستان در دلتاهای قابل مشاهده که زمانی آب جریان داشت ، شروع کند. مریخ نورد آماده است 38 لوله شیشه ای را از سطح مریخ پر کند و سپس آنها را به عنوان کارت های سنگی ، سوغاتی به زمین بفرستد تا به دانشمندان نشان دهد که کجا بود. اما نمونه ها برای رسیدن به مقصد نهایی باید مسیر تحویل پیچیده ای را طی کنند...

Read More